Särskild företräde

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

När det finns anledning att anta att ett barn utsatts för brott utser tingsrätten en särskild företrädare för barn under 18 år när det finns misstanke om brott har begåtts, den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller anhörig till vårdnadshavaren, vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte förhindrar att barnets rättigheter respekteras.

Den särskilde företrädaren övertar vårdnadshavarens roll under utredningen och eventuell efterföljande rättegång genom att föra barnets talan och ser till att dennes rättigheter respekteras vid förhör och förundersökning. I uppdraget som särskild företrädare ingår bland annat att föra en eventuell talan om skadestånd.

Advokatfirman har erfarenhet och personliga egenskaper som är särskilt lämpade när barn hamnar i rättsprocessen.

Vi står på Din sida.


Kontakta oss och få hjälp redan idag.
Vi kommer att hjälpa dig på alla möjliga sätt!

Kontakta oss