Offentlig försvarare

OFFENTLIG FÖRSVARARE

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott eller om du anhålls har du alltid rätt till en offentlig försvarare. Du kan begära detta direkt till polisen eller till åklagaren när som helst under förundersökningen. För att försvararen ska kunna ge så bra hjälp som möjligt är det bra att han eller hon kommer in tidigt under förundersökningen.

Du har rätt till en försvarsadvokat närvarande redan vid första polisförhöret. Vill du ha en särskild försvarsadvokat har du rätt att begära den specifika advokaten. Domstolen bestämmer om du har rätt till en offentlig försvarare i brottmål. Du kan även i andra fall ha rätt till en offentlig försvarare beroende på omständigheterna.

Utnyttja rätten att själv välja brottmålsadvokat som ska försvara dig. Försvararsadvokatens uppgift är att hjälpa den misstänkt och ta tillvara dennes rättigheter under hela förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Staten bär i första hand kostnaderna för den offentliga försvararen. Advokatfirman Försvararna åtar sig även privata försvararuppdrag. Kostnaderna står du för i första hand.

Vi står på Din sida.


Kontakta oss och få hjälp redan idag.
Vi kommer att hjälpa dig på alla möjliga sätt!

Kontakta oss