Målsägandebiträde

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du blivit utsatt för ett brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde som utses av tingsrätten. Målsägandebiträdet ska ta tillvara målsägandes intressen i målet och lämna hjälp och juridiskt stöd under rättsprocessen. I uppdraget ingår att föra talan om skadestånd.

Du kan själv välja vilken advokat som ska vara ditt biträde och utgöra ditt juridiska stöd inför och efter rättegången. Du kan vända dig direkt till polisen med önskemål om vem du vill ska biträda dig redan vid polisanmälan.

Staten bär kostnaderna i huvudsak för målsägandebiträdet.

Vi står på Din sida.


Kontakta oss och få hjälp redan idag.
Vi kommer att hjälpa dig på alla möjliga sätt!

Kontakta oss