Allmän praktik

ALLMÄN PRAKTIK

Familjerätt
Tvist om vårdnad, boende och umgänge kan leda till svåra konflikter och barnen hamnar ofta mitt i striden. Advokatfirman hjälper dig även med att upprätta äktenskapsförord, bodelning, samboavtal och testamenten. I familjerättsliga tvister kan du ofta få rättshjälp eller rättsskydd. Advokatfirman hjälper dig att söka sådant bistånd.

Kontakta advokatfirman när du behöver juridisk rådgivning som leder till samförstånd för allas bästa - barnens bästa.


Socialrätt
LVU, LVM, LVT, LRV

Advokatfirman Försvararna har bred erfarenhet avseende tvångsvård. Kontakta Försvararna om du eller någon i din närhet behöver hjälp med ärenden som rör tvångsvård.

- Lag om vård av unga - LVU

- Lag om vård av missbrukare - LVM

- Lag om psykiatrisk tvångsvård - LPT

- Lag om rättspsykiatrisk vård - LRV


Asyl- och migrationsrätt
Advokatfirman Försvararna har stor erfarenhet av asyl- och migrationsrätt. Vi arbetar bland annat med frågor kring uppehållstillstånd och utvisning. Vi kämpar för mänskliga rättigheter.

Den som är flykting och söker asyl i Sverige har oftast rätt till ett offentligt biträde som företräder denne under hela asylprocessen. Detta gäller både vuxna och barn.

Du har ofta rätt till ett offentligt biträde om du dessutom riskerar utvisning eller är tagen i förvar hos Migrationsverket eller polisen. Advokatbyrån kan erbjuda kortare gratis juridisk rådgivning per telefon.

Staten bär i princip kostnaderna för biträdet. Kontakta Advokatfirman om du är i behov av ett ombud som företräder dig.

Vi står på Din sida.


Kontakta oss och få hjälp redan idag.

Kontakta oss