Advokatfirman Försvararna

Inget mål är för litet eller stort, hör av dig så får du en kvalificerad uppskattning om hur ditt mål bäst ska skötas. I de fall vi själva inte åtar oss målet har vi ett brett kontaktnät att hänvisa till, allt för att du ska få bästa möjliga hjälp!

Om oss

Advokatfirman Försvararna i Jönköping tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning till privatpersoner. Vår erfarenhet och kompetens sträcker sig över flera juridiska områden och vi har stor erfarenhet inom bl.a. brottmål, tvångsmål och asylrätt.

Vi har mångårig erfarenhet av förhandlingar och domstolsprocesser i såväl brottmål som förvaltningsmål. Advokatfirman Försvararnas fokus är uteslutande att tillgodose klienternas behov.

Vi står alltid på klientens sida med framgång som mål.

För Försvararna är långsiktighet en viktig del av företagskulturen. Försvararnas mål är att ständigt utveckla firman för att möta klienternas skiftande behov vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart företagande för klienterna. Vi sätter alltid klienten i fokus och agerar för varje klients bästa.

Våra klienter uppskattar vår förmåga ratt se och följa rättsutvecklingen vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt företagande . Vissa principer ruckar vi aldrig på som kvalitet och långsiktighet. Kvalitet definierar vi som att alltid leverera på högsta tänkbara nivå i allt vi gör. Långsiktighet handlar om att alltid finnas till hands för våra klienter. Att ta initiativ och att vara lyhörd och att förstå klienternas behov. På så sätt identifierar vi möjligheter att utveckla våra juridiska tjänster och att addera värde genom vår rådgivning.

Som försvarsadvokat är Försvararnas främsta kärnvärde visa klienten trohet och lojalitet. Vi försvarar dina rättigheter!